Designer: Joomla Templates 3.2

Jakožto provozovatel zařízení pro sběr, výkup a využití odpadů, v souladu s platným provozním řádem a povolením Magistrátu hl. města Prahy jsme oprávněná osoba pro příjem, výkup a nakládání s odpady typu O. V provozovně je zřízeno místo zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu.

 

 

 

Monday the 24th. Benefit Computers s.r.o..